[akce] [posádky] [co s sebou na akce] [galerie] [skautská praxe] [z deníku]

Posádky

Posádka racků
Tato posádka vznikla v našem oddíle jako úplně první.
Posádka racků je asi tak zhruba nejpočetnější posádkou oddílu.
Posádka má schůzky v pondělí a častěji než všichni se scházejí ve velkém počtu.
(sir Hranolek, sir Kuba- známý též jako agent Výfuk, sir Uzel, Dave,Radim, Pavel,sir Keki a Kudla).


Posádka Ontário
Tato posádka se považuje (ale nikdo netvrdí, ľe je povaľována) za elitní posádku oddílu .
Naše redakce nemá žádné průkazné materiály, které by nasvědčovali tomu, že by se jednalo o elitu, i když tato posádka se skládám převážně z právem pasovaných rytířů kulatého stolu.
Do posádky patří 6 členů(sir Delfín, sir Radek, sir Medvěd, sir Zrníčko, Honza a Onki a daląí Honza).

Posádka klokanů
Patří k nejmladší posádce.
Scházejí se ve středu a to docela v hojném počtu.
Členy nebudeme vypisovat, jelikoľ by to trvalo příliš dlouho.
Jen tak dál.


zpět