2. oddíl

katolických skautů

[aktuality] [o nás] [členové] [galerie] [zdatnost měsíce] [z deníků a kronik] [Tábor 2005]

 


Náš oddíl je založen na družinovém systému. Na Upsaroky, Medvědy a smečku vlčat.

Na začátku roku jsme provedli nábor, který byl v celku úspěšný a vedl k tomu, aby již zmíněná smečka vlčat vznikla.

Nyní čítáme přibližně 20 stálých členů.